Oneskorená menštruácia, hlavné dôvody iné ako tehotenstvo
Menštruačný cyklus zvyčajne trvá 21 až 35 dní. Každá žena má svoje individuálne trvanie, ale vo väčšine z nich sú intervaly medzi menštruáciou rovnaké alebo sa od seba líšia najviac o 5 dní....

Závraty alebo závraty - dezorientácia v priestore, keď sa všetko vznáša pred očami, je tu pocit rotácie nábytku a predmetov okolo osoby alebo pocit pohybu osoby.Viac ako polovica žien sa sťažuje, že počas obdobia trpia závratmi....

Príčiny a prejavy porúch cyklu počas aklimatizácieAklimatizácia je v skutočnosti proces prispôsobovania ľudského tela meniacim sa podmienkam prostredia. Okrem toho, čím výraznejšie klimatické a geografické zmeny, tým intenzívnejšia práca adaptačných mechanizmov, aktívnejšie vynakladané vnútorné zdroje, tým vyššie je riziko porúch a porúch v rôznych oblastiach tela....